Home | Student

KUNIBA KAI INTERNATIONAL

MOTOBU HA SHITO-RYU KARATE-DO
 YUDANSHA KATA SHOKAI

Black Belt KATA Requirements

MANDATORY KATA

OPTIONAL KATA

 

Shodan

 

Empi
Seienchin

  Kosokun Sho
Ansan
 

 Nidan

 

Niseishi
Kosokun Dai

 

Sanchin
Aoyagi

 

Sandan

 

Seisan
Seipai

 

 

 

Yondan

 

Gojushiho
Kururun-Fa

 

 

 

Godan

 

Haku Cho 
Unsu

 

 

 

Optional Advanced Black Belt Kata

 

Wansu
Matsumura Bassai
Shisochin
Paichu
Shimpa

Heiku
Sochin
Suparinpei
Annan

Nipaipo
Chinte
Sanseiryu
Juroku